Vyhledávání v produktechDlužníci  stav k 17.5.2016

 

Dlužníci Cables and Simms s.r.o. - provozovatele portálu MacZone.CZ

Nejsme nadšeni , že jsme museli zřídit tuto rubriku .Nicméně , zlomek našich zákazníků  odmítá pochopit , že po odebrání zboží anebo služeb  by měla následovat platba za toto zboží a služby  . 
Plně chápeme, že se může jednotlivec nebo firma dostat do nepříjemných finančních situací. Myslíme si však , že je slušnost nám tuto skutečnost oznámit před či v době splatnosti faktury, a zároveň nám sdělit nějaké schůdné řešení pro obě strany (splátkový kalendář, navrácení zboží atd. ).Když se však neplatící zákazník neozývá na naše telefonické či písemné urgence a stále odmítá zaplatit, případně nedodržuje splátkový kalendář,  je nám líto, ale tento zákazník pak musí mít mimo jiné i tuto publicitu - být v rubrice neplatičů - Dlužníci - a to minimálně do doby vyrovnání svých závazků , v exemplárních případech  i natrvalo s komentářem o datu uhrazení závazků . Mezi další kroky , které jsou postupně prováděny , patří zařazení do Centrálního registru dlužníků / propojení s bankovními i nabankovními registry NRKI, BRKI , což ztíží možnost úvěrování dlužníka do budoucna a údaje o dluzích jsou veřejně přístupné  /. Posledním krokem, pokud nedojde k uhrazné pohledávky je předání pohledávky inkasní agentuře a případné podání žaloby k soudu / zvýhodňování věřitele apod / . Mějte na paměti, že po předání inkasní agentuře již není řešení pohledávky s námi možné , dluh a jeho příslušenství , jako jsou úroky z prodlení nebo soudní výlohy-  řešíte s inkasní agenturou a soudy . Řešíme každou neuhrazenou pohledávku , tedy spoléhat se na to, že dluh v marginální výši necháme bez povšimnutí, je nemoudré.


Doufáme,  že to může působit i jako preventivní varování pro ostatní prodejce před těmi , kteří již při nákupu plánují za zboží či službu nezaplatit. Máme dobré SEO , tedy , tato informace při hledání na internetu rozhodně nezapadne. Pacta sunt servanda - smlouvy se mají dodržovat.

Seznam dlužníků


2015

dlužník Dynamic Broadcast a.s.  , IČ: 01597825 , Mánesova 917/28 , Praha 2  .
Nezaplacení 2 pohledávek. Na dlužníka prohlášen konkurz . Pohledávka je zapsaná v insolvenčním řízení.

2014 - žádní dlužníci , děkujeme

2013

dlužník Lubomír Procházka  , 751 23 Dolní Újezd 38 .
Nedoplacení části objednávky z března 2013 . Zavedeno do registru dlužníků.


2012 - žádní dlužníci , děkujeme

2011 


dlužník a neplatič WooDoo s.r.o. , IČ: 60202777 ,  Vnější 9 , 140 00 Praha 4 ,  jednatel Tomáš Vendl , r.č. 720729/0112 , pohledávka postoupena inkasní agentuře a je zažalována u soudu. Vydán platební rozkaz.  Dlužník je od února 2013 hledanou osobou Policií ČR. 05/2013 . Nařízena exekuce majetku dlužníka. Jednatel společnosti  je t.č. vazebně stíhán za podvody.


2010

dlužník  B.I.T Computer s.r.o. , IČ: 60697121,  Zárámí 4077 , 760 04 Zlín ,  jednatelé ing.Karel Borýsek , ing.. Michal Urbanec, pohledávka postoupena inkasní agentuře a je zažalována u soudu.
Vydán platební rozkaz na dlužnou částku , dlužník nic neuhradil. Nařízena exekuce majetku dlužníka.


2009

neplatič MAXIMAC Group,spol. s r.o.   , IČ: 26169509 ,Šumavská 19,
Praha 2 ,ČR  www.maximac.cz  jednatel  ing. Soňa Hegerová / do 24.7.2009 / , Tomáš Weiss  / od 24.7.2009 / - , v insolvenci / konkurzu ,  veškeré pohledávky za touto společností nebyly a nebudou nikdy uspkojeny.  Vzhledem k naprosté nevymahatelnosti pohledávky jsme k exekuci nepřistoupili - jediným majetkem byl starý stůl a několik židlí v minimální hdonotě.

2008

dlužník , neplatič a lhář Kal Korff , státní občan USA   - podvodné odebrání zboží  na firmu  Agentura pro Vás spol. s.r.o.

debtor, dodger and a liar Kal Korff, a citizen of the USA - the fraudulent delivery of goods for the firm  "Agentura pro Vás"  

Informace o subjektech v tomto seznamu jsou veřejně přístupné na portálech ministerstva vnitra  www.justice.cz  nebo na portálu podnikatelských subjektů  www.ares.cz . Pokud se s námi chcete spojit v rámci vymazání ze seznamu , nejlepší cestou je zaplacení pohledávek nebo naopak, pokud jste zde našli dlužníka , který  dluží i Vám, kontaktujte nás, rádi s Vámi zkoordinujeme další postup.


Vyloučení odpovědnosti

Společnost Cables and Simms spol. s.r.o. usiluje o správnost a aktuálnost informací obsažených na těchto www stránkách a věnuje péči o aktuálnost a správnost popisů a obrázků Cables and Simms spol. s.r.o. však z podstaty média neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách a použití těchto informací třetí osobou je na vlastní riziko. Společnost Cables and Simms spol. s.r.o. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Tyto webové stránky mohou obsahovat vlastnické výhrady nebo informace o copyrightech, jejichž podmínky je třeba vzít na vědomí a dodržovat. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby.

Informace na www stránkách jsou generovány dynamicky , tedy mohou / a jsou / měněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.

Informace uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Cabled and Simms s.r.o nebo třetích osob / autorů . Jakékoli reprodukování, kopírování a jakékoli užití dat a dokumentů umístěných na těchto stránkách, použití jakýchkoli prvků těchto stránek a informací na těchto stránkách publikovaných je bez předchozího písemného a jednoznačného svolení společností Cables and Simms spol. s.r.o. , zakázáno.

Společnost Cables and Simms spol. s.r.o. , nečiní žádná prohlášení o jiných webových stránkách, na které můžete přejít z těchto webových stránek. Přejdete-li na webové stránky, které nepatří Cables and Simms spol. s.r.o. , i když mohou obsahovat logo Cables and Simms spol. s.r.o. , uvědomte si, že jsou nezávislé na vůli společnosti Cables and Simms spol. s.r.o. , a že společnost nereguluje jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je společnost Cables and Simms spol. s.r.o. schvaluje nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití. Je na vás, abyste provedli opatření, která zajistí, že použité materiály neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné objekty destruktivní povahy.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CABLES AND SIMMS SPOL: S R.O. , ODPOVĚDNÁ JINÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO ODKAZOVANÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ (ALE NE VÝHRADNĚ) UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT V INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČI JINDE, A TO I KDYBY SPOLEČNOST CABLES AND SIMMS SPOL: S R.O. , BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA PŘEDEM.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ CABLES AND SIMMS SPOL: S R.O. TAK, JAK JSOU / AS IS / . CABLES AND SIMMS SPOL: S R.O. ., NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK O VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ.

Revize 17.5.2016